วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข.6) จังหวัดสงขลา ขอเชิญเยาวชนในสถานศึกษาหรือชมรม เข้าร่วมประกวดสื่อพื้นบ้านในโครงการ “โนรา...เยาวชนไทยสานใจใต้”

ข่าว สงขลา / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข.6) จังหวัดสงขลา ขอเชิญเยาวชนในสถานศึกษาหรือชมรม เข้าร่วมประกวดสื่อพื้นบ้านในโครงการ "โนรา...เยาวชนไทยสานใจใต้" ชิงรางวัล เงินสดรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ / E-mail / โทรสาร ที่ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เลขที่ 40 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7424-3730 E-mail: wongtipc@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://region6.prd.go.th สมัครด่วน....ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้