วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปิดรับสมัครผู้ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาชีพ 4 หลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปิดรับสมัครผู้ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน  และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาชีพ 4 หลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายถาวร วงศาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยฯ กำหนดเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพในศูนย์ฝึกวิชาชีพของวิทยาลัยฯ โดยเปิดรับสมัครประชาชนที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้กำลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรงานประดิษฐ์ , หลักสูตรเบเกอรี่เพื่อการค้า , หลักสูตรการจัดดอกไม้ และหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มัดย้อม  โดยเปิดรับสมัครเพียง 20 คนต่อ 1 หลักสูตรเท่านั้น และจะเปิดอบรมตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ผู้ที่สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2555  ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา และทาง www.songkhlavc.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7431-1202