วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา พร้อมจำหน่ายลูกปลากะพงขาวให้กับเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังขาดแคลนลูกปลาอย่างหนัก

ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา พร้อมจำหน่ายลูกปลากะพงขาวให้กับเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังขาดแคลนลูกปลาอย่างหนัก

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกปลากะพงขาวจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง โดยการนำพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาวที่เลี้ยงไว้ในบ่อมาผสมตามธรรมชาติและผสมเทียม โดยได้เร่งผลิตลูกปลากะพงขาวและเพิ่มกำลังผลิต หลังจากที่ผ่านมาเกิดสภาวะขาดแคลนลูกปลากะพงขาวอย่างหนัก นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  เปิดเผยว่า ทางสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้ใช้เทคนิคในการปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อเร่งให้ปลาโตเร็วขึ้น โดยใช้เนื้อปลาสดมาสับให้ลูกปลากินมากกว่าเดิม เพื่อที่จะเร่งการเจริญเติบโต สนองความต้องการลูกปลาของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาระบบการเลี้ยง โดยใช้ระบบปิดน้ำไหลหมุนเวียน ทำให้มีน้ำดีตลอด ปลาก็จะโตเร็วขึ้น ซึ่งขณะนี้มีปลาขนาด 1 นิ้วพร้อมจำหน่าย รวมทั้งปลาขนาด  3 นิ้วด้วย เกษตรกรที่สั่งจองหรือต้องการซื้อลูกปลากะพงขาวก็สามารถมาติดต่อขอรับพันธุ์ปลาได้ที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-1895 โดยราคาจำหน่ายลูกปลานิ้วละ 3 บาท สำหรับลูกปลากะพงขาวที่ทางสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลาผลิตออกมาในแต่ละเดือน จะเป็นลูกปลาที่มีคุณภาพ ปราศจากโรค เป็นที่ยอมรับจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ยอดจองคิวแต่ละเดือนไม่เพียงพอจำหน่ายให้กับเกษตรกร