วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จังหวัดสงขลา เร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในโครงการ ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม ระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม นี้

ข่าว ศิรินาถ  นวประภากุล สงขลา / จังหวัดสงขลา  เร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในโครงการ ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม ระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม นี้

ที่เต็นท์ชั่วคราว ถนนปละท่า บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดสงขลา วันนี้(11พ.ค.55) จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการจำหน่ายสินค้า ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2555  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาราคาสินค้าราคาสูงขึ้น โดยมีนายลัภย์  หนูประดิษฐ์  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากร้านค้าต่าง ๆ ที่นำมาจำหน่าย นายแต้มต่อ  ฉันทานุมัติอาภรณ์  สหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกครั้งนี้ว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก โดยจัดโครงการถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย โดยจัดหาสินค้าจากสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ ไข่ไก่ ไข่เป็ด จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เนื้อสุกรจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร  น้ำมันพืช น้ำปลาจากเครือข่ายผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ จากสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ รวมถึงสินค้า OTOP ของจังหวัดสงขลา  โดยการจัดตั้งจุดจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ เน้นการช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชน ซึ่งสินค้าทุกชนิดที่มาจำหน่าย   จะมีราคาถูกกว่าท้องตลาด 10นอกจากเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ ลดค่าครองชีพประชาชนแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกด้วย