วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ “เปิดอบรมภาษาอังกฤษ” ฟรี!

ข่าว Pstitch สงขลา / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัคร "อบรมภาษาอังกฤษ" ฟรี! สำหรับพ่อค้า แม่ค้า คนขับรถรับจ้าง และผู้ให้บริการในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวนจำกัดเพียง 20 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน-16 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.00-20.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกนกนิล หรือ คุณจิราภรณ์ งานบริการวิชาการ (ชั้น2) อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ โทร. 0-7428-6674 หรือ 0-7428-6655 ต่อ 6674 หรือ 6655 หรือดาวน์โหลดวิธีสมัครได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1523