วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สงขลาเป็นตัวแทนภาคใต้ ส่งเยาวชนเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLS) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕

ข่าว สงขลา / สงขลาเป็นตัวแทนภาคใต้ ส่งเยาวชนเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLS) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE : เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานฯ ได้จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLS) เพื่อสร้าง IDOL ให้เป็นต้นแบบของสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยเยาวชนของจังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ จำนวน ๒ คน จากทั่วประเทศรวม ๔๐ คน คือ น.ส.ธนภรณ์ แกล้วทะนง จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ และนายณัฐพล ปาลิโภช จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าสู่การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO  BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLS) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฯ ทุกเสาร์วันที่ ๗, ๑๔ , ๒๑ , ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ซึ่งกรรมการฯมีการให้คะแนนและคัดเลือกสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้ว จำนวน ๑๖ คน ปรากฏว่า เยาวชนจากจังหวัดสงขลาคือ นายณัฐพล ปาลิโภช จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้รับการคัดเลือกสู่การประกวดรอบ ชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการโชว์การร้องเพลงและลีลาการเต้นประกอบการร้องเพลงในการประกวดครั้งนี้ โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน และพระราชทานรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLS) ในวันดังกล่าว