วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สคร.12 สงขลา แถลงข่าวกรณีโรคมือเท้าปากระบาด

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม สงขลา / สคร.12 สงขลา แถลงข่าวกรณีโรคมือเท้าปากระบาด

วันนี้(8มิ.ย.55) เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา เป็นประธานการแถลงข่าวกรณีโรคมือเท้าปากระบาดในพื้นที่จังหวัดยะลา และประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศ ทั้ง สิงคโปร์ ไต้หวัน และมาเลเซีย จึงทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวลว่าอาจจะเกิดการระบาดในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยได้ ซึ่งทางด้าน ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล กล่าวว่า โรคมือเท้าปาก มักพบการระบาดในโรงเรียนชั้นอนุบาลเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก และสามารถติดต่อกันได้ โดยเชื้อไวรัสจะแพร่ระบาดทางระบบทางเดินอาหารและการหายใจหรืออาจติดต่อโดยการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย และอุจจาระของผู้ป่วย ตลอดจนการติดต่อทางอ้อมจากการสัมผัสผ่านของเล่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว หรือมือของผู้เลี้ยงดูเด็กที่ปนเปื้อนเชื้อโรค สำหรับโรคมือเท้าปากจะพบได้มากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งกลุ่มอายุ 1-4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี สำหรับอาการของโรคที่สำคัญ คือ เด็กจะมีอาการเป็นไข้ เจ็บปาก น้ำลายไหล รับประทานอาหารได้น้อย เนื่องจากมีแผลที่กระพุ้งแก้มและเพดานปาก มีผื่นเป็นจุดแดงหรือตุ่มน้ำใสที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า รอบก้นและอวัยวะเพศ อาจมีผื่นขึ้นตามลำตัว ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แต่อาจมีบางส่วนเพียงเล็กน้อยที่มีอาการรุนแรงซึ่งเกิดจากเชื้อเอนเทอร์โรไวรัส 71 ที่ทำให้เกิดอาการสมองอักเสบร่วมกับระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว และเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น หากผู้ปกครองสังเกตอาการเห็นเด็กมีไข้สูง ซึม อ่อนเพลีย มือสั่น เดินเซ อาเจียนมาก หายใจหอบ และชัก ควรรีบนำเด็กพบแพทย์โดยด่วน

สำหรับการป้องกันโรคมือเท้าปาก ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงจะต้องหมั่นทำความสะอาดของเล่นและสภาพแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียน และไม่ควรให้เด็กป่วยไปสัมผัสกับเด็กอื่น สอนให้เด็กล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ แยกของใช้ส่วนตัว หากเด็กคนไหนป่วยให้หยุดเรียนแล้วไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบเพื่อควบคุมโรคต่อไป ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา โทรศัพท์ 0-7433-6079-81 หรือ 0-7433-6083