วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “เซปัก-ตะกร้อ หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์”ประจำปี 2555

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / นครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "เซปัก-ตะกร้อ หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์"ประจำปี 2555
เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ชมรม เซปัก-ตะกร้อเทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดการแข่งขัน "เซปัก-ตะกร้อ หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์" ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2555 ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการรวมพลัง เสริมสร้างให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในกีฬาเซปัก-ตะกร้อ ได้พัฒนาประสบการณ์ ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และสร้างมาตรฐานการเล่นให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยการแข่งขันจะแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมเดี่ยวประชาชนชายทั่วไป และประเภททีมเดี่ยว ประชาชนชายอายุ 40 ปีขึ้นไป ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ และขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแข่งขัน "เซปัก-ตะกร้อ หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพส์" ประจำปี 2555 ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2555 ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา