วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2555 ตำแหน่งงานว่างกว่า 2,500 อัตรา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2555 ตำแหน่งงานว่างกว่า 2,500 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2555 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบกับการสมัครงานกับสถานประกอบการกว่า 30 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 2,500 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7422-1114 , 0-74234-089 ในวันและเวลาราชการ หรือเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/songkhla