วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สวท.สงขลา ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา เปิดเผยว่า เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในสาขา 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกราบบังคมทูลเชิญ 5 มหาราชของชาติไทยเปิดบุญใหญ่ช่วยคนไทยพ้นภัย ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2555 ณ วัดชัยชนะสงคราม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยในวันพรุ่งนี้(23มิ.ย.55) เวลา 08.00-10.00 น. จะมีการถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา ทางคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 102.25 เมกกะเฮิร์ตซ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี และสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในวันเวลาดังกล่าว