วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงาน “วันรักษ์เขาคอหงส์” ครั้งที่ 3

ข่าว สงขลา / โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงาน "วันรักษ์เขาคอหงส์" ครั้งที่ 3

โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมณฑลทหารบกที่ 42 ( ค่ายเสนาณรงค์ ) จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันรักษ์เขาคอหงส์" ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 07.00 13.00 น. โดยมีกิจกรรม ถวายภัตตาหารเพลพระ และ สักการะเจ้าพ่อคอหงส์ ณ ศาลเจ้าพ่อคอหงส์ ค่ายเสนาณรงค์ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอภัย จันทชูโต ผู้ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 0-7428-6886 , 08-4844-1299