วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.ร่วมกับ ศอ.บต. จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 5 จังหวัดชายแดนใต้

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.ร่วมกับ ศอ.บต. จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 5 จังหวัดชายแดนใต้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมกับ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรม "การจัดการโรคและการผลิตปศุสัตว์แบบพัฒนา " ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ในวันที่ 12 และ 14 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงแพะ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร โดยการจัดอบรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในงานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 2555 (IMT-GT HAPEX 2012) ระหว่างวันที่ 11 15 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ วิชญะ ทองตะโก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. โทรศัพท์ 0-7428-9491