วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จ.สงขลา เตรียมรับการตรวจเยี่ยมประเมินในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่นระดับประทศ ประจำปี 2555


ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / จ.สงขลา เตรียมรับการตรวจเยี่ยมประเมินในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่นระดับประทศ ประจำปี 2555
นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา ได้รับการคัดเลือกจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่นระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร และจะรับการประเมินในพื้นที่จากคณะกรรมการฯ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมบงกชศรีเสาวภาค โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 15.00 น. สำหรับการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมของจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ มีคณะกรรมการโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรจากส่วนราชการต่างๆ ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง , มีการจัดบู๊ทนิทรรศการแสดงผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน, มีการแสดงของ TO BE NUMBER ONE IDOL ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 ระดับประเทศ คือ นายณัฐพล ปาลิโภช จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย นางสาวธนภรณ์ แกล้วทะนง จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ซึ่งเป็นตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL ที่เข้าประกวดในระดับภาคใต้ และจะมีการนำเสนอวิดีโอสรุปการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยในโอกาสนี้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวแสดงความมุ่งมั่นของจังหวัดสงขลาในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ ในปี 2555 จังหวัดสงขลา ยังได้รับคัดเลือกให้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง คือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) อำเภอบางกล่ำ เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าประกวดในระดับประเทศด้วย โดยคณะกรรมการฯ จะลงติดตามตรวจเยี่ยมประเมินในพื้นที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2555