วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ทต.บ่อตรุ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้านเน้นการนวดแผนโบราณ

ข่าว ทักษิณ อรุณ สงขลา / ทต.บ่อตรุ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้านเน้นการนวดแผนโบราณ

เทศบาลตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษา และไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณ ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อและได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เข้ามาร่ำเรียน และนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบมาแล้วหลายราย นายครรชิต เหมะรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ กล่าวว่า ทางเทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาแนวทางประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สำหรับการนวดแผนโบราณ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของชาวบ้านอยู่ในขณะนี้นั้น ได้ว่าจ้างหมอนวดแผนโบราณชั้นครูที่มีความชำนาญจำนวน 4 คน มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสอนชาวบ้านที่สนใจทุกวัน โดยชาวบ้านที่เข้ามาเรียนวิชานวดแผนโบราณจะต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเป็นเวลา 10 วัน วันละ 8 ชั่วโมง จึงจะสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณในเบื้องต้นได้ ซึ่งจนถึงขณะนี้มีชาวบ้านในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้ามาเรียนวิชาหมอนวดแผนโบราณและจบหลักสูตรไปแล้วจำนวน 20 ราย โดยทั้งหมดจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำการนวดแผนโบราณอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ทุกวัน วันละ 4 คน ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม โดยคิดค่าบริการชั่วโมงละ 100 บาท ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา โทรศัพท์ 08-5893-1161