วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ม.อ. ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะเพื่อชีวิต ครั้งที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าว สงขลา / ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ม.อ. ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะเพื่อชีวิต ครั้งที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะเพื่อชีวิต ครั้งที่ 1(กิจกรรมการทำเดโคพาจบนตะกร้าสาน) ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 11.30-14.30 น. (งานเดโคพาจ คือ งานศิลปะที่นำเอากระดาษที่มีลวดลายต่างๆ มาตัดหรือฉีกแล้วแปะลงบนวัสดุต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น ตะกร้าสาน แจกัน กล่องทิชชู่ โทรศัพท์มือถือ แก้วน้ำ รองเท้า และอื่นๆ)

โดยในเบื้องต้นวิทยากรจะสอนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกทำเดโคพาจขั้นพื้นฐานบนตะกร้าสาน และหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการนำวัสดุอื่นๆ ที่ต้องการมาลองฝึกทำ ก็สามารถนำมาได้

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการทำเดโคพาจ สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สมัครตั้งแต่บัดนี้- 17 มิ.ย. 55 สอบถามได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โทรศัพท์ 0-7428-6658 หรือ 08-3195-5510 เข้าชมรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.self.libarts.psu.ac.th