วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ม.อ. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม

 

ข่าว สงขลา / กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ม.อ. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม
กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งที่พบมากในเพศหญิงของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดังนั้นกองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินในการสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว สนใจติดต่อบริจาคได้ที่ สำนักงานมูลนิธิสงขลานครินทร์ บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7445-1559 หรือ 089-7331170 หรือ บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เลขที่ 565-2-09777-0 และโทรศัพท์แจ้งการโอนเงินมายังมูลนิธิสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7445-1599 หรือ 089-7331170 โดยระบุวัตถุประสงค์ของการโอนเงินว่าต้องการบริจาคให้กับ กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เข้าชมรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ http://medinfo2.psu.ac.th/shf/

 

 

 

 

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 150655