วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สถาบันฮาลาล ม.อ. ร่วมกับ ศอ.บต. แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ(IMT-GT HAPEX 2012)

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สถาบันฮาลาล ม.อ. ร่วมกับ ศอ.บต. แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ(IMT-GT HAPEX 2012)

บ่ายวันนี้(21มิ.ย.55) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกันจัดแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ(IMT-GT HAPEX 2012) โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล , รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวว่า งานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ(IMT-GT HAPEX 2012) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.  เป็นการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจาก 3 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งจัดให้มีการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลกลุ่มแม่บ้านและผู้ประกอบการOTOP เครื่องสำอางฮาลาล เครื่องแต่งกายมุสลิม บริการธุรกิจฮาลาล เช่น ธนาคาร โรงแรม สปา และโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการอบรมความรู้เรื่องการจัดการโรคและผลิตปศุสัตว์แบบพัฒนาให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่ 12 และ 14 กรกฎาคม เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงแพะ เป็นการเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกร

ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้เป็นแหล่งความรู้ ฐานการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการด้านฮาลาลในระดับประเทศและประเทศสามเหลี่ยมเศรษฐกิจฯ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการได้เกิดการตื่นตัว สร้างโอกาสในการเผยแพร่แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักทั้งมุสลิมและศาสนิกอื่นๆมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน การขยายธุรกิจที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกลุ่มประเทศสามเหลี่ยมเศรษฐกิจฯให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น