วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช

           ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยศูนย์บริการสาธารณสุขรักษาภิกษุอุทิศ และชุมชนในพื้นที่เขต 4  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขรักษาภิกษุอุทิศ (ซอย 3 ถนนรัตนอุทิศ)