วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา จัดโครงการ “เสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพจิต และฝึกปฏิบัติธรรม” ประจำปี 2557

                ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา จัดโครงการ "เสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพจิต และฝึกปฏิบัติธรรม" ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา จัดโครงการ "เสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพจิต และฝึกปฏิบัติธรรม" ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2557 ณ วัดเอก (หลวงพ่อเดิม) ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา จำนวน 200 คน ได้ฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ฝึกสมาธิ พร้อมร่วมสวดมนต์ภาวนา และรับฟังการแสดงธรรมที่น้อมนำหลักธรรม ศีลธรรม และคำสอนต่างๆ ในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขทั้งกายและใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม

                สำหรับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "เสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพจิต และฝึกปฏิบัติธรรม" ประจำปี 2557 ได้กำหนดให้มีพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และสมานทานศีล โดยพระมหามนัส คุณธรรมโม เจ้าอาวาสวัดเอกในวันที่ 12 พ.ค. 57 เวลา 10.45 น.-11.30 น. และในวันที่ 14 พ.ค. 57 จะมีพิธีลาสิขาบท และพิธีถวายผ้าป่าในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป