วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง-วิสาขะ พุทธบูชาถือศีล 5 ลดละอบายมุข” เนื่องในวันวิสาขบูชา

               ข่าว สงขลา / เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง-วิสาขะ พุทธบูชาถือศีล 5 ลดละอบายมุข" เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ชมรมวิ่งหาดใหญ่ จัดกิจกรรมงาน "เดิน-วิ่ง-วิสาขะ พุทธบูชาถือศีล 5 ลดละอบายมุข" เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้นในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดหงส์ประดิษฐ์ฐาราม อ.หาดใหญ่ เวลา 17.00 . เพื่อสุขภาพทั้งมวลได้ตระหนักในความสำคัญของ "การออกกำลังกาย" ต้องควบคู่กันไปกับ "การออกกำลังจิต" ซึ่งนำมาให้มี "ร่างกายที่แข็งแรง และจิตจะแข็งแกร่ง สงบนิ่ง" พร้อมทั้งได้เข้าวัด ฟังธรรม ถือศีลห้า และเวียนเทียน

               โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.30-20.00 น. ศาลากลางน้ำ ม.อ.หาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 06.00-08.00 . และวัดหงส์ประดิษฐ์ฐาราม อ.หาดใหญ่ ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 . โดยมีอัตราค่าสมัคร ท่านละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-1599-0731 , 08-1766-9207