วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานท่องเที่ยว HATYAI MBT Jamburee 2014”

            ข่าว สงขลา / อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม "ปั่นจักรยานท่องเที่ยว HATYAI MBT Jamburee 2014" อบจ.สงขลา ร่วมกับ ชมรมจักรยานท่องเที่ยว แทรคโซน , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ , สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา , เทศบาลนครหาดใหญ่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม "ปั่นจักรยานท่องเที่ยว HATYAI MBT Jamburee 2014" เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาด้วยการปั่นจักรยาน พร้อมทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

            สำหรับกำหนดการในการจัดกิจกรรม "ปั่นจักรยานท่องเที่ยว HATYAI MBT Jamburee 2014" มีดังนี้ วันศุกร์ที่ 31 พ.ค.57 คณะนักกีฬาท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางมาถึงบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. -18.00 น. โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดให้มีพิธีต้อนรับนักกีฬาท่องเที่ยว ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 07.45 น. จะมีพิธีเปิดโครงการฯ และปล่อยตัวนักกีฬาท่องเที่ยวในเวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมรูป ร.5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธริน ประธานชมรมจักรยานฯ 08-1599-1414