วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ "พัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2557

             ข่าว สงขลา / เทศบาลนครสงขลา เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ "พัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี" ประจำปี 2557 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดกิจกรรมโครงการ "พัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี" ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานว่าว หน้าสำนักงานอัยการเขต 9

                 โดยมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณลานว่าว ริมทะเลป่าสนอ่อน และร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชที่ไม่ต้องการออกไป เป็นการฟื้นฟูพัฒนาเมืองสงขลา รักษาสภาพแวดล้อม เพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพทั้ง 2 ทะเลที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของชาวสงขลา ตลอดจนสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน