วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การปรับระบบซีเป็นระบบแท่ง : เส้นทางความก้าวหน้า การเตรียมพร้อม และสิทธิสวัสดิการของบุคลากรส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 ที่ จ.สงขลา

                 ข่าว สงขลา / สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การปรับระบบซีเป็นระบบแท่ง : เส้นทางความก้าวหน้า การเตรียมพร้อม และสิทธิสวัสดิการของบุคลากรส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 ที่ จ.สงขลา สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การปรับระบบซีเป็นระบบแท่ง : เส้นทางความก้าวหน้า การเตรียมพร้อม และสิทธิสวัสดิการของบุคลากรส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และรับผิดชอบวางแผนดำเนินการและตอบข้อหารือโดยตรง จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 08-1606-4513 , 08-6473-3848 , 0-7522-0988 หรือที่ E:mail worldtraining8@gmail.com , www.worldtraining8.com