วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เปิดทำการรับแลกและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์

ข่าว สงขลา / สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เปิดทำการรับแลกและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 

นางสาวรัชนีย์  ไทยาพงศ์สกุล   ธนารักษ์พื้นที่สงขลา  แจ้งว่า  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  จะเปิดให้บริการรับแลกเหรียญกษาปณ์   อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  (ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์สงขลา)  ถนนชลเจริญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  (บริเวณสระบัว)  โดยจะเปิดทำการรับแลกและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์  ตั้งแต่วันนี้(2พ.ค.555) เป็นต้นไป   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ  พนักงาน  และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะรับแลกและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์  หรือติดต่อราชการได้   ที่ทำการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  โทรศัพท์ 0-7431-3227  โทรสาร  0-7432-5025