วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.เปิดรับสมัครพ่อค้า แม่ค้า คนขับรถรับจ้าง และผู้ให้บริการในเขตสงขลา อบรมภาษาจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าว Pstitch สงขลา / คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.เปิดรับสมัครพ่อค้า แม่ค้า คนขับรถรับจ้าง และผู้ให้บริการในเขตสงขลา อบรมภาษาจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แจ้งว่า ทางคณะฯ กำลังเปิดรับสมัครพ่อค้า แม่ค้า คนขับรถรับจ้าง และผู้ให้บริการในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 20 คน เข้าร่วมการอบรมภาษาจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 12 พ.ค. - 2 มิ.ย.55 (เสาร์-อาทิตย์) 20 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-14.00 น.ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่ www.libarts.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 พ.ค.2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ (ชั้น 2) อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7428-6674 หรือ 0-7428-6655 ในวันและเวลาราชการ