วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าป่า 2,600 กอง ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการเรียนรู้ธรรม

ข่าว ปสุตา แก้วมณี สงขลา / สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้   ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าป่า  2,600  กอง  ฉลองพุทธชยันตี  2,600  ปีแห่งการเรียนรู้ธรรม  

นายบุญเลิศ  ลาภาโรจน์กิจ   นายกสมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้  เปิดเผยว่า  เนื่องด้วยปี  พ.ศ.2555  เป็นวาระของการฉลองพุทธยันตี  2,600  ปี  แห่งการตรัสรู้ธรรม  ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทางสมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้    ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้  และคณะกัลยาณมิตรจึงร่วมกันจัดมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่  ทอดผ้าป่า  2,600  กอง  ฉลองพุทธชยันตี  2,600  ปีแห่งการเรียนรู้ธรรม  ในวันอาทิตย์ที่  10  มิถุนายน  2555  เวลา  09.00 -15.00 น.   ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้  บ้านคลองนกกระทุง  ต.ท่าช้าง  อ.บางกล่ำ  จ.สงขลา   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แพร่หลาย  และมีการประยุกต์เป็นแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน    รณรงค์ให้ชาวพุทธได้สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ  และนำปัจจัยมาสมทบทุนสร้างศูนย์อบรมเยาวชนฯ  รองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก   ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้   จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่า  2,600  กอง  ในวันและเวลาดังกล่าว   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้  224-226  ถ.คลองเรียน 1  ซ.4 ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โทรศัพท์ 08-1766-9430  , 08-1300-7870 และ 08-0861-3603